tirsdag 2. desember 2008

"The office"

Slik ser kontoret ut.
I løpet av November har jeg ved siden av å forberede en eksamensinnlevering også flyttet hjemmefra, og fått mitt eget kontor. Kontoret er en del av "Kulturinkubatoren", og ligger i nabobygget til skolen jeg går på. Adressen er Grønland 60, som forøvrig er samme bygget som Union scene. Kontoret er plassert i fjerde etasje, tvers over gangen for "Brageteatret".

Hvorfor flytte hjemmefra?
Jeg har over en lengre periode løst diverse designoppdrag hjemmefra, og forskjellen på fritid og arbeid har etterhvert blitt noe sløret. Å flytte ut representerer en mulighet for meg til å ha jobben et sted, og privatlivet et annet. Jeg håper også at det å flytte ut i et miljø skal være positivt mht kreative prosesser, slik at man kan hente kreativt input fra miljøet man opererer i til daglig. Til de av dere som skulle ha interesse av å besøke meg så er dere hjertelig velkommen i vanlig kontortid på hverdager. Jeg kommer nok til å operere utenfor vanlig kontortid også, men da kan det være greit å ha kontaktet meg på forhånd. Kart og veibeskrivelse kommer også etterhvert, jeg skal liksom bare levere et par eksamener til, samt ferdigstille noen andre prosjekter. Listen over pågående prosjekter er for øyeblikket ganske lang, men etterhvert tror jeg det skal bli mulig å få på plass dette også.

Ingen kommentarer: