onsdag 5. oktober 2011

Merkebygging, et kort innlegg


Merkebygging og visuell identitet er vage begreper for mange. Hvorfor skal jeg ha det? Hvor mye betyr det? Effekten av ulike tiltak lar seg måle, men dette er komplisert og ressurskrevende og helt uaktuelt for bedrifter med et begrenset budsjett. Men mye kan jo læres av andres feil for å få et bilde på hvor mye dette betyr for å fange oppmerksomhet i de ulike markedene man opererer i. Det britiske bandet Kaiser Chiefs lanserte sitt nyeste album med en artig kampanje hvor bandets fans kunne lage sin egen versjon av coveret på albumet. Kampanjen isolert sett ble meget populær, men (og her kommer mine synspunkter inn som av naturlige årsaker må stå som udokumenterte) kampanjen var også med på å utydeliggjøre produktets visuelle identitet. Om bandet hadde valgt en mer tradisjonell lansering med et enhetlig design er det min spådom at salgstallene hadde sett lysere ut enn albumets sviktende salgstall.
Les mer om kampanjen og salgssvikten på NRK Lydverkets egnesider

Ingen kommentarer: