tirsdag 4. desember 2007

Valgene vi tar

Produksjon og miljø

Til og med George W. Bush ser ut til å ha fått med seg at det er et eller annet som skjer med klimaet, og at dette ikke er noe noen bare har funnet på. Det er vel bare de sterkt sponsede "forskerne" til olje og bilindustrien som fortsatt "tviler" på at klimaendringene vi kan observere er menneskeskapt. Konsekvensene kjenner vi ikke, men dette får i mine øyne to konsekvenser.
  1. Vi må utøve press på våre tillitsvalgte (politikerne), og satse på de hestene som med troverdighet ser ut til å ta miljøspørsmålet på alvor.
  2. Vi må ta inn over oss at vi som forbrukere og konumenter har makt og evne til å gjøre en forskjell. Men ikke bare hvis jeg og du gjør det, men alle. Eksempler på dette kan være å benytte kollektivtrafikk i større grad. Begrense forbruket (kjøp mindre dritt, tenk deg mer nøye om, og kjøp kun det du mener du behøver. Ikke la deg lede av kunstige behov skapt av smarte markedsførere, det er du som blir lurt).

Hva kan vi gjøre?

For mitt eget vedkommende så er ikke forbruket det helt store problemet for øyeblikket, da jeg er student, og det er av den grunn blir små muligheter til å gjøre store utskeielser. Hver krone som blir anvendt gjennomgår grundig evaluering, og behovsprøves. Jeg er imidlertid ikke i tvil om at hvis vi skal lykkes i de forestående miljøutfordringene, så må vi bli mer bevisste i de sammenhenger hvor våre valg kan ha en effekt. I dette innlegget kommer jeg inn på noen av fordelene med å ha et bevisst forhold til produksjon, og kostnader, spesielt med tanke på bokproduksjon og globalisering, men dette bør være greit overførbart til andre bransjer.

Hva har jeg gjort?

Jeg har helt eller delvis ansvar for noen utgivelser av klatreguider, og i forbindelse med utgivelsen av disse er det mange valg som må tas. Et av valgene er f eks. hvor bøkene skal produseres. Trykkeribransjen har opplevd følgene av globalisering ved at svært mange bøker trykkes i lavkostland som f eks. Polen. Jeg har imidlertid holdt meg utelukkende til et lokalt trykkeri, på tross av at disse er dyrere enn om man velger å trykke i såkalte lavkostland. Det som imidlertid går BI-skolerte mennesker hus forbi er at det kan være andre kostnader forbundet med et produkt enn hva prislappen først kan gi inntrykk av. I dette tilfellet er kostnaden ved å trykke i lavkostland større for miljøet, pga økte utslipp i forbindelse med transport. Samtidig er man med på å dolke den norske trykkeri industrien i ryggen, og man kan risikere at man mister muligheten til å ta miljøvennlige valg i slike prosesser. Da vil det kanskje innvendes at bransjen er for dyr, men jeg peker da tilbake på den totale kostnaden, og de økte utslippene, og dertil hørende belastning for miljøet. At trykkeriet jeg har benyttet i tillegg er Svanesertifisert skal iallefall kunne garantere meg at produktet som jeg står bak har blitt til ved hjelp av miljøskånsomme prosesser. At man velger å flytte produksjonen utenlands er også et bidrag til å undergrave norske industriarbeidsplasser. Nei, jeg er ikke av den oppfatning at disse skal beskyttes for enhver pris, men når vi ser på de kollosale utfordringene vi har i miljøsaken så anser jeg det som et viktig poeng for å beholde den norske trykkeribransjen.

Bøker, er det miljøvennlig?

Bokproduksjon kan man også ha visse innvendinger mot. Hvorfor kan f eks. ikke denne informasjonen bare legges ut på internett? Joda, det finnes mange eksempler på at denne typen informasjon legges ut på internett, men desverre er det jo sånn at når man har behov for den aktuelle guiden så printer man den jo ut. Når man har hatt med seg den ut på tur så er jo imidlertid de utprintede sidene rimelig kjørt, og går til resirkulering. Neste gang man har behøv så printer man ut på nytt, derfor vil etter min mening en solid trykket bok medføre en mindre belastning enn en internettguide som printes ut i flere omganger. Derfor har jeg også i alle de utgivelsene jeg har stått bak forlangt solid innbinding (høyere kostnad), men det vil øke bøkenes levetid, og igjen spare miljøet.

Summa-summarum

De valgene man treffer har konsekvenser. I mitt tilfelle har jeg betalt mer enn det som ville vært nødvendig for å få gitt ut noen bøker, og det har gitt mindre margin på boksalget. Jeg har imidlertid hatt muligheten til å kontrollere for feil, slik at evt feil ikke vil lede til opptrykk av hele eller deler av opplaget, og jeg kan sove litt bedre om natten med tanke på at jeg har truffet valg som har vært de miljømessig mest skånsomme. Jeg har imidlertid selvinnsikt nok til å forstå at jeg ikke er i mål, og snarere langt der i fra. Jeg har mer enn nok av svin på skogen til å ikke kunne fremstå som et forbilde i så henseende, men ønsker bare med dette innlegget å rette søkelyset mot det faktum at de avgjørelser vi treffer ikke nødvendigvis bør forsvares ut i fra et pengeperspektiv. Denne argumentasjonsrekken kan benyttes i mange bransjer, og jeg tipper at den vil bli en størrre del av vår hverdag fremover. Moralen må bli: Tenk den totale kostnaden før du går inn for det rimelige tilbudet i lavkostland.

Ingen kommentarer: